19/06/2015
19/06/2015

Thêm hai đại học tăng học phí từ 2016

Thêm hai đại học tăng học phí từ 2016. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho 2 cơ sở đào tạo đại học.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ĐH mở TP.HCM giai đoạn 2015-2017.

2017, học phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 14 triệu 

heo đó, học viện được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự.

Về tài chính, học phí của học viện được thu theo kế hoạch tăng dần từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

học phí, tối đa, Học viện Nông nghiệp VN

Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo các ngành nông, lâm, ngư trong thời gian học viện thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động năm 2016 là 40 tỷ đồng, năm 2017 là 32 tỷ đồng.

Căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp, tiền lãi gửi ngân hàng và phần hỗ trợ kinh phí đào tạo của Nhà nước, học viện quyết định thu học phí đối với sinh viên các ngành nông, lâm, ngư không vượt qua mức thu học phí tối đa như ở trên.

Quyết định cũng nêu rõ các tiêu chí về chính sách học bổng, học phí; về đầu tư, mua sắm và cơ chế giám sát đối với việc tự chủ của học viện.

2016, học phí ĐH mở TP.HCM thu tối đa 15 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH mở TP.HCM giai đoạn 2015-2017.

Theo đó, trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tổ chức bộ máy, nhân sự; Về tài chính: thu học phí, thu sự nghiệp dịch vụ, tiền lương thu nhập, sử dụng nguồn thu, chính sách học bổng học phí; đầu tư mua sắm; giám sát…

học phí, tối đa, Học viện Nông nghiệp VN


Cụ thể, trường được mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội; xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường; quyết định chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học; liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước, liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài; chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua…

Về học phí, mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ ĐH chính quy như sau: năm học 2014-2015 là 11 triệu đồng; năm học 2015-2016 là 13 triệu đồng; năm 2016-2017 là 15 triệu đồng.

Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh.

  • Văn Chung - Lê Huyền

Nguồn: Go.vn

 
loading...