06/06/2015
06/06/2015

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 70 điểm

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 70 điểm. ĐH Quốc gia Hà Nội đã kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực và quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 70 điểm. Ngưỡng này là căn cứ cần để các trường, khoa trực thuộc của ĐH Quốc gia Hà Nội khi xây dựng điểm trúng tuyển.

ĐH Quốc gia Hà Nội đã kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực và quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 70 điểm. Ngưỡng này là căn cứ cần để các trường, khoa trực thuộc của ĐH Quốc gia Hà Nội khi xây dựng điểm trúng tuyển.

Thủ khoa đợt 1 của ĐH Quốc gia Hà Nội là thí sinh Bùi Mạnh Thắng (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đạt 128/140 điểm. Ngoài ra có 3 thí sinh đạt mức điểm 126; 47 thí sinh đạt mức điểm 125.

Ông Mai Hoàng Anh, Phó chánh văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết hiện trung tâm đã phân tích xong toàn bộ dữ liệu điểm thi của kỳ thi, qua đó cho thấy có 70,2% thí sinh đạt từ 70 điểm (mức điểm trung bình) trở lên.

Quý Hiên

Nguồn: Go.vn

 
loading...