08/06/2015
08/06/2015

Thơ vui: Xăng tăng mà sao lương không tăng?

Thơ vui: Xăng tăng mà sao lương không tăng?. Lẽ nào sếp đã quên lời? Lẽ nào sếp chỉ hứa chơi, không mần?

Lẽ nào sếp đã quên lời? Lẽ nào sếp chỉ hứa chơi, không mần?

Thơ vui Xăng tăng mà sao lương em không tăng

Thơ vui Xăng tăng mà sao lương em không tăng

Nguồn: Go.vn

 
loading...