29/10/2015
29/10/2015

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 190)

Tôn Ngộ Không vui mừng sau khi mượn được quạt Ba Tiêu của Bà La Sát cho ta bắt được chữ gì?

Nguồn: Vnexpress

 
loading...