vietnamnet.vn - Thông tin vừa được tờ Korea Herald tiết lộ cho biết nhân viên và các lãnh đạo Samsung nói chung không được bình luận hay nói bất cứ điều gì về sự cố Note 7 đang khiến hãng điện tử Hàn Quốc này đau đầu.