11/12/2015
11/12/2015

Trăn xử lý con mồi lớn như thế nào

Trăn không có nọc độc như rắn, nhưng với cấu tạo hàm và răng cùng hệ cơ mở rộng có thể giúp chúng nuốt con mồi lớn gấp 3 đến 4 lần cơ thể.
Trăn xử lý con mồi lớn như thế nào

Việt Chung - Phạm Hương

Nguồn: Vnexpress

 
loading...