Thêm một ngày nữa thôi, sẽ lại có thêm phiên bản mới của iPhone – chiếc điện thoại thành công rực rỡ của Apple. Trải qua 8 năm phát triển, iPhone mở màn cho cuộc cách mạng smartphone và nay vẫn đang dẫn dắt cuộc chơi đầy sôi động.

Dưới đây là những chặng đường 10 dòng phiên bản iPhone đã để lại dấu ấn kể từ khi chiếc điện thoại đình đám này ra đời vào năm 2007 cho đến nay.

iPhone - 2007
Ngày ra mắt: 29/6/2007

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 3G - 2008
Ngày ra mắt: 11/7/2008

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 3GS - 2009
Ngày ra mắt: 19/6/2009

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 4 - 2010
Ngày ra mắt: 24/6/2010

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 4S - 2011
Ngày ra mắt: 14/10/2011

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 5 - 2012
Ngày ra mắt: 21/9/2012

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 5C - 2013
Ngày ra mắt: 20/9/2013

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 5S - 2013
Ngày ra mắt: 20/9/2013

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 6 - 2014
Ngày ra mắt: 12/9/2014

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay

iPhone 6 Plus - 2014
Ngày ra mắt: 12/9/2014

Trọn bộ 10 dòng iPhone từ 2007 đến nay