12/01/2016
12/01/2016

Trường hợp nào không cần nhường xe sau?

Trường hợp nào không cần nhường xe sau?. Trên đường cao tốc có 4 làn, tốc độ cho phép từ 60 đến 100 km/h xe của tôi đang đi ở làn ngoài cùng với tốc độ duy trì từ 80-100 km/h (Nguyễn Hương)

Phía trước không có xe nào, phía sau có xe xin vượt nhưng tôi đã không nhường đường, với lý do: 

Do khách quan: Làn đường bên cạnh rất xấu do bị cầy lên.

Do chủ quan: Do là nữ, mới lái xe nên rất ngại việc sang làn đường.

Ngoài ra, theo tôi được học khi đi với tốc độ gần đạt tốc độ tối đa cho phép, đúng trên làn đường thì tôi không phải nhường đường cho xe phía sau xin vượt vì tốc độ tôi đang đi đã gần đạt hoặc đạt tốc độ tối đa.

Xin hỏi, trong trường hợp này, khi tôi không nhường đường có vi phạm quy định của luật Giao thông đường bộ không? 

Câu hỏi cần tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm xin gửi về  hoặc 

Nguồn: Go.vn

 
loading...