24/07/2015
24/07/2015

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2015 giảm còn 91,58%

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2015 giảm còn 91,58%. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa báo cáo kết quả chấm thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015 khối THPT đạt 93,42%, khối GDTX đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%.

Theo Bộ giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi tiến hành ngay sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng . Đến ngày 20/7, tất cả các cụm thi đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Sau khi tổng hợp số liệu của tất cả các cụm thi, Bộ GDĐT đã công bố kết quả điểm thi của thí sinh trên các trang mạng tra cứu miễn phí (như trang mạng của Bộ GDĐT, các trang mạng của các trường đại học trực thuộc Bộ được giao công bố dữ liệu thi và các trang mạng báo điện tử có đăng ký dẫn truyền dữ liệu thi với Bộ GDĐT) bắt đầu lúc 14h30 ngày 22/7. Đồng thời Bộ cũng đã gửi dữ liệu thi về cho các sở giáo dục và đào tạo để tiến hành tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp và thông báo kết quả cho thí sinh.

Nhìn chung, công tác chấm thi được tiến hành theo đúng quy chế ở tất cả các cụm thi. An ninh, an toàn khu vực chấm thi được thực hiện nghiêm túc theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia. Bộ GDĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra các hội đồng chấm thi. Cho đến nay, không có sai phạm trong công tác chấm thi được phát hiện.

 - 1

Các Sở GDĐT họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức và công bố kết quả tốt nghiệp THPT cho các thí sinh theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu của Bộ, kết quả tốt nghiệp năm 2015 như sau:

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015: Khối THPT đạt 93,42%, khối GDTX đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%. (Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2014 khối THPT là 99,02% (năm 2013 là 98,97%); giáo dục thường xuyên là 89,01% (năm 2013 là 78,08%).

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do sở GDĐT chủ trì là 84,45% và ở các cụm thi do trường đại học chủ trì là 94,74%.

Theo Bộ, chất lượng đề thi được nâng cao theo hướng mở, chuyển mạnh theo hướng đánh giá năng lực và có tính phân hóa cao;

Nguồn: Go.vn

 
loading...