08/06/2015
08/06/2015

Vịnh Hạ Long: Tư nhân đầu tư, quản lý đảo Soi Sim, Ti Tốp

Vịnh Hạ Long: Tư nhân đầu tư, quản lý đảo Soi Sim, Ti Tốp. Ngày 8/6, tại cuộc họp giao ban, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cao trong việc đẩy mạnh xã hội hóa các điểm dịch vụ trên Vịnh Hạ Long theo hình thức hợp tác công – tư và hướng đầu tư trên từng điểm.

Ngày 8/6, tại cuộc họp giao ban, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cao trong việc đẩy mạnh xã hội hóa các điểm dịch vụ trên Vịnh Hạ Long theo hình thức hợp tác công – tư và hướng đầu tư trên từng điểm.

Với đảo Soi Sim, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long giao cho Công ty cổ phần dịch vụ Vịnh Hạ Long với điều kiện doanh nghiệp phải tiến hành đầu tư ngay phần cảng trên đảo, thực hiện ký quỹ và triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Với đảo Ti Tốp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tiến hành khởi công ngay tượng đài Ti Tốp trong tháng 6/2015. Toàn bộ dịch vụ trên đảo, tỉnh giao cho các doanh nghiệp đầu tư, quản lý. Khi khách đến tham quan tại 2 đảo này sẽ được sử dụng bãi tắm miễn phí và du khách chỉ phải trả tiền theo giá UBND tỉnh quy định khi sử dụng dịch vụ.


UBND tỉnh Quảng Ninh êu cầu tiến hành khởi công tượng đài Ti Tốp trong tháng 6 này

Đối với Trung tâm văn hóa Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sẽ chuyển hướng theo mô hình hợp tác công - tư, toàn bộ phần sửa chữa, đầu tư, tỉnh sẽ lựa chọn doanh nghiệp và giao cho doanh nghiệp đó quản lý, khai thác.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời thực hiện chủ trương hợp tác công - tư, Quảng Ninh đang kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư nhiều dự án mang tính đột phá để tạo ra các sản phẩm du lịch cho tỉnh. Hiện nhiều doanh nghiệp mong muốn được đầu tư, khai thác các dịch vụ trên Vịnh Hạ Long.

Đối với việc quản lý Nhà nước về các tàu vận chuyển nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Từ nay, toàn bộ việc cấp phép các tàu được đăng ký vận chuyển khách nghỉ đêm trên Vịnh sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời sẽ giảm bớt số lượng và nâng cao chất lượng các tàu.

Văn Đức (TTXVN)

Nguồn: Go.vn

 
loading...