Windows 10 Mobile bản chính thức cũng sẽ được Microsoft cung cấp cho smartphone Lumia theo từng đợt. Đợt đầu tiên sẽ không có những cái tên phổ biến nhất hiện nay như Lumia 630, Lumia 530 và Lumia 520.

Windows 10 Mobile sẽ được cung cấp cho smartphone Lumia theo đợt

Lumia 1520 không có tên trong bản cập nhật lần này. Ảnh: Internet

Những người dùng Lumia 640, 640 Dual SIM hay 430 Dual SIM tại thị trường Mỹ sẽ được cập nhật lên Windows 10 Mobile đầu tiên. Sau đó là những người dùng sử dụng Lumia 435, 535, 640, 640XL, 735, 830 và 930 ở Anh. Người dùng Lumia 430, 435, 532, 535, 540, 640, 640 XL, 735, 830, 930 ở các thị trường còn lại sẽ nhận được Windows 10 Mobile sau cùng.

Bên cạnh Lumia 630, 635, 530, 520, Lumia 1520, Icon và 730 cũng sẽ không nhận được bản cập nhật cho dù những phiên bản khác của chúng là 930 và 735 lại được nâng cấp trong đợt này.