11/10/2015
11/10/2015

Xe tải mất lái lao từ trên cầu xuống sông

Xe tải mất lái lao từ trên cầu xuống sông. Chiếc xe tải mất lái đâm xuyên lan can cầu rồi lao xuống sông ở Nga khiến lái xe thiệt mạng.

Chiếc xe tải mất lái đâm xuyên lan can cầu rồi lao xuống sông ở Nga khiến lái xe thiệt mạng.


Hải Phong

Nguồn: Go.vn

 
loading...