22/12/2015
22/12/2015

Xem chiến sĩ cận vệ bí mật tiếp cận, nhắm bắn mục tiêu

Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối Sở chỉ huy, Cơ quan Bộ Quốc phòng, các mục tiêu trọng yếu được giao và sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác.

Vì thế các phân đội trong Lữ đoàn rất tích cực huấn luyện, rèn luyện và cơ động nhanh nhất, trong điều kiện khó khăn nhất để xử lý tốt nhất khi có tình huống xảy ra.

Luyện tập điều lệnh đội ngũ
Luyện tập điều lệnh đội ngũ

 

Kiểm tra chiến sĩ thực hiện cắt tóc 3 phân
Kiểm tra chiến sĩ thực hiện cắt tóc 3 phân

 

Chiến sĩ trẻ trong hàng quân
Chiến sĩ trẻ trong hàng quân

 

Trên bãi tập bắn súng bộ binh
Trên bãi tập bắn súng bộ binh

 

Động tác nằm bắn
Động tác nằm bắn

 

Đứng bắn
Đứng bắn

 

Tặng hoa các chiến sĩ bắn giỏi
Tặng hoa các chiến sĩ bắn giỏi

 

Cơ động nhanh bằng xe thiết giáp
Cơ động nhanh bằng xe thiết giáp

 

Luyện tập những đòn đánh hiểm
Luyện tập những đòn đánh hiểm

 

Rèn luyện đội tay
Rèn luyện đội tay

 

 

 

 

Bí mật tiếp cận mục tiêu
Bí mật tiếp cận mục tiêu

 

Luyện tập cơ động bí mật
Luyện tập cơ động bí mật

 

Rèn luyện chính quy ngay trên bãi tập
Rèn luyện chính quy ngay trên bãi tập

 

Chiến sĩ Thiết giáp vui mừng sau mỗi lần hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chiến sĩ Thiết giáp vui mừng sau mỗi lần hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Rèn luyện cơ bắp
Rèn luyện cơ bắp

 

Vui chơi trong ngày nghỉ
Vui chơi trong ngày nghỉ

 

Luyện võ tay không
Luyện võ tay không

 


Tranh chấp quyết liệt trên không.

Tranh chấp quyết liệt trên không.

Nguyễn Minh Trường 

 

 

 

Nguồn: Dân trí

 
loading...