29/12/2015
29/12/2015

'Xử lý nghiêm hành vi chống đối cảnh sát giao thông thi hành công vụ'

Đây là đề nghị được Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016 của Chính phủ chiều 28-12.
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cảnh <a target=báo tình trạng chống người thi hành công vụ có hướng gia tăng (ảnh minh họa)">
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo tình trạng chống người thi hành công vụ có hướng gia tăng (ảnh minh họa)

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2015 tình hình an ninh chính trị, kinh tế trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp và khó dự báo, trong nước cũng gặp nhiều khó khăn tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Song đáng mừng là đất nước ta đã đạt được các thành tựu rất to lớn trên tất cả các mặt.

Đóng góp vào thành tựu chung của cả nước đó, lực lượng công an thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương; phát huy vai trò nòng cốt; triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, trấn áp tội phạm; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị xã hội, nhất là không để xảy ra các tình trạng bị động bất ngờ, không để hình thành các tổ chức đối lập, phản động trong nội địa.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đã kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp, tập trung đấu tránh với các loại tội phạm trọng điểm, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm theo các chuyên đề, các tuyến, các lĩnh vực, địa bàn; tập trung giải quyết, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật

Nguồn: Dân trí

 
loading...