Yêu cầu trường THPT hỗ trợ thí sinh tra thông tin tuyển sinh qua mạng

Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học thành một kỳ thi THPT quốc gia. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tra cứu các thông tin tuyển sinh và cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT mở phòng máy tính, bố trí cán bộ kỹ thuật để trợ giúp thí sinh tra cứu và cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để thí sinh biết.

Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai hình thức gộp 2 kỳ thi (tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học) thành một kỳ thi THPT quốc gia. Để đảm bảo phù hợp với nội dung đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm nay và tạo thuận lợi cho thí sinh nhận kết quả thi, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi THPT quốc gia năm nay theo 3 phương thức gồm: Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi; Thí sinh tra cứu kết quả thi qua website của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn; và thí sinh tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ GD&ĐT.

Từ tháng 1/2015, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng phải công bố công khai các thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, bao gồm cả thông tin chi tiết không có trong bản dự thảo như các chuyên ngành đào tạo, các chương trình hợp tác quốc tế… trên trang thông tin điện tử của trường, đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD&ĐT và phải chịu trách nhiệm về thông tin đã báo cáo và công bố.

Tiếp đó, ngày 29/7/2015, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy trình tổ chức tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các học viện, trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, ít nhất 3 ngày/lần phải công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trên trang thông tin điện tử của trường mình. Danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường phải được được xếp theo theo từng ngành và theo kết quả thi từ cao đến thấp.

Theo lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015, bên cạnh đợt xét tuyển nguyện vọng 1 diễn ra từ ngày 1/8 đến 20/8/2015, sẽ có 4 đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, với thời gian các trường nhận hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung này lần lượt là: đợt 1 từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9/2015;  đợt 2 từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10/2015; đợt 3 từ ngày 10/10 đến hết ngày 25/10/2015; và đợt 4 từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11/2015.